Struktur Organisasi

Ketua                  : Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si

Sekertaris           : Dr. Ardiansyah

Anggota             : 1. Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun M.P

                             2. Prof. Dr. Ir. Achmad Subagyo, M.Sc

                             3. Prof. Dr. Ir. Winiati Puji Rahayu, M.Si

                             4. Prof. Dr. Ir. Umar Santos, M.Sc

                             5. Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, M.Si

                             6. Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc

                             7. Prof. Dr. Nyoman Semadi Antara, M.P., Ph. D

                             8. Dr. Ir. G.S. Suhartati Djarkasi, M.S

                             9. Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih

                             10. Dr.rer.nar., Ir. Abu Amar, M.Sc.

                             11. Dr. Alberta Rika Pratiwi, M.Si

                             12. Ir. Iman Basriman, M.Si