Bunga Rampai : Makanan Khas Malang Seri 1

Bunga Rampai
MAKANAN KHAS MALANG
Seri 1

Patpi Cabang Malang
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA

Editor :
Prof. Dr. Teti Estiasih, STP, MP
Dr. Ir. Nur Hidayat

PENERBIT FTP UB PRESS
2021

ISBN 978-623-96387-8-8

 

Download buku pada link di bawah ini :

Buku PATPI Malang – Seri 1 – ISBN